Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR – ÖLLÖV WEBSHOP

Vänligen hitta information om våra villkor för din beställning nedan. Kontakta oss på info@ollov.com för ytterligare frågor.

Genom att beställa från vår webbutik godkänner du följande försäljningsvillkor:

Introduktion

Dessa villkor är specifika när du använder vår webbplats, Öllöv webshop-, (Webbplatsen www.ollov.com ) och handlar hos oss online och utgör hela avtalet för köp av Öllöv-märkta produkter som visas på webbplatsen. Kontakta oss på info@ollov.com om du har ytterligare frågor.

Information om Öllövs produkter

Vänligen hitta information om de viktigaste egenskaperna hos Öllöv-produkterna samt instruktioner och bruksanvisning på hemsidan. Vi är inte ansvariga för skador eller försummelser som orsakats av vårdslöshet eller användning som strider mot Öllövs instruktioner eller manual.

Order

Beställningar ska göras på webbplatsen.

Minimiålder

Du kan endast köpa från Öllöv Webshop om du är 18 år eller äldre. Beställningar från köpare under denna ålder måste undertecknas av en målsman.

Immateriella rättigheter

HGF – AB Halmstads Gummifabrik innehar titeln och alla immateriella rättigheter och know-how och alla liknande rättigheter till produkten som existerar i framtiden i vilket område som helst.

Prissättning

Aktuella priser anges i prislistan på Webbplatsen. Alla priser inkluderar lokal moms i tillämpliga fall. För beställningar från länder utanför EU kan tull- eller andra importskatter tillkomma och ska stå för kunden. Produktpriserna som visas inkluderar inte fraktkostnader som kommer att läggas till ditt totala beställningspris innan utcheckning.

Betalning

Betalning ska göras online. Onlinebetalningsalternativ inkluderar vanliga kreditkort via Stripe eller PayPal. För företagskonton finns andra betalningsalternativ tillgängliga efter överenskommelse.

Bokningar

Vi reserverar oss för prisjusteringar, prisfel, lagerförändringar, eventuella tekniska fel på hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att justera priser, korrigera produkttexter, bilder och standardpriser skrivna eller tryckta på Webbplatsen. Vi reserverar oss även för att vissa varor kan vara slut i lager.

Fraktkostnad
Fraktkostnaderna kommer att ändras från tid till annan beroende på dagspriserna och kommer automatiskt att läggas till priset när du checkar ut din beställning.

Information om aktuella fraktpriser kommer att visas i kassan innan du slutför ditt köp.

Vi erbjuder fri frakt på större beställningar. Detaljer kommer att hittas under utcheckningsprocessen.

Leveranstid
Beställningar kommer att behandlas inom 2 arbetsdagar och vi strävar efter att leverera din onlinebeställning inom ytterligare 2-7 arbetsdagar beroende på plats.

Slut i lager
Ibland tar vissa varor slut i lager och om detta inträffar kommer vi att informera dig så snart som möjligt och ge dig möjlighet att vänta tills beställningen kan skickas eller att annullera din beställning.

Annullering
I enlighet med distansavtalslagen (2005:59) har du rätt till 14 dagars ångerrätt från det att du mottagit produkten/varorna. Du kan returnera nya och oanvända produkter inom denna tid och från det datum du har lagt beställningen. Vi ger dig en återbetalning inom 14 dagar från mottagandet av dina returnerade varor. Återbetalning kommer att göras på samma sätt som din ursprungliga betalning för produkter som returneras med köpbevis i nyskick och om möjligt i originalförpackning. Du kan returnera vilken produkt som helst så länge den är i återförsäljningsbart skick. Såvida det inte är felaktigt kan vi neka returen eller erbjuda ett byte endast om returkriterierna inte är helt uppfyllda.

Eventuella kostnader i samband med avbeställning och retur av produkt(er) ska betalas av dig som kund.

Meddelande om uttag ska göras via e-post till returns@ollov.com varvid information om returadress följer.

Meddelande om avvikelse
Meddelande om bristande överensstämmelse med eventuella försummelser ska göras inom 2 månader från det datum då du upptäckte något fel, på returns@ollov.com med ditt namn och ordernummer tillsammans med en beskrivning och om möjligt ett foto av den påstådda försummelsen. Ett sådant meddelande om bristande överensstämmelse som görs senare än 36 månader efter inköpsdatum kommer inte att beaktas.

Skadade föremål
Om föremål skadas under transport, vänligen meddela oss så snart som möjligt efter leverans. Behåll eventuell skadad produkt så att vi kan inspektera den vid ett senare tillfälle. Om du gör dig av med en skadad produkt innan vi har haft möjlighet att inspektera den, kan detta påverka eventuella anspråk. Vi kommer alltid att försöka ersätta en skadad produkt. Men om vi inte kan göra det återbetalar vi dig med hela beloppet du har betalat för produkten/produkterna.

Vårt ansvar
Hela vårt ansvar gentemot dig enligt dessa allmänna villkor och returpolicy ska inte överstiga det pris som betalats för de varor du har köpt via webbplatsen, förutsatt att vi iakttar rimlig försiktighet när vi levererar varor till dig. Vi kommer inte att hållas ansvariga för indirekta förluster.

Vi ansvarar inte för några personskador, skador på hästar eller skador på andra produkter såvida de inte orsakas av grov vårdslöshet av Öllöv.

Diverse
Vi har inget ansvar för eventuella olyckor som kan inträffa i samband med användningen av våra produkter.

Kom ihåg att din häst kan behöva lite tid att vänja sig vid den nya typen av skor.

Vi ansvarar inte för köp och transaktioner mellan kunden och återförsäljare, återförsäljare.

Force majeure
I händelse av krig, naturkatastrofer, strejker, myndighetsbeslut, bristande leverans från leverantörer, kostsamma händelser och liknande händelser utanför vår kontroll som inte rimligen är förutsebara, och som påverkar avtalen och åtagandena på vår sida, vilket gör att vi inte kan uppfylla det avtalet/pantet ska utgöra grunden för att vi befrias från våra skyldigheter att uppfylla det kontraktet.

Invaliditet
I händelse av att en eller flera av villkoren som anges i dessa allmänna villkor eller i returpolicyn anses vara ogiltiga av en behörig myndighet, ska de återstående artiklarna fortsätta att gälla och du kommer fortfarande att vara bunden av dem

Tvister
Om du har några klagomål angående en produkt eller tjänst köpt från webbplatsen, kontakta oss på webbplatsen.

I det osannolika fallet att vi inte kan lösa ditt klagomål och du fortfarande inte är nöjd efter att vår klagomålshantering har avslutats kan du hänskjuta ditt klagomål till Allmänna Reklamationsnämnden i Sverige.

Tvister kopplade till detta avtal ska avgöras av Sveriges Domstol med Halmstads Tingsrätt som första instans.

Gällande lag
Detta avtal regleras av svensk lag. Köplagen är inte tillämplig.

PERSONLIG INFORMATION

Personlig information

I syfte att marknadsföra och förbättra produkter och tjänster kan vi komma att lagra dina personuppgifter under en period på upp till ett år efter att din senaste beställning har levererats.

I händelse av att en förlängning av den perioden bedöms vara önskvärd, kommer vi först att söka ditt samtycke för att kunna lagra dessa personuppgifter i ytterligare ett år, eller längre om det antingen är överens om av båda parter eller föreskrivs av svensk lag.

För mer information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter, läs vår sekretess- och cookiepolicy.